Secretariaat:

Transalp Club Nederland
Rozengaarde 45
3831 CC Leusden

Bankgegevens voor contributie:

Transalp Club Nederland te Leusden
IBAN: NL96INGB0007818141  

Bestuur:

Martin Visser (voorzitter) - voorzitter@transalpclub.nl
Jan van den Berg (secretaris) - secretaris@transalpclub.nl
Mariska van Dam (penningmeester) - penningmeester@transalpclub.nl
Olaf Mourits - toercommissie@transalpclub.nl
Ton de Groot - activiteiten@transalpclub.nl
Sandro Janke - pr@transalpclub.nl

Ledenadministratie:

Hanneke van den Berg - leden@transalpclub.nl

Toercommissie: 

Olaf Mourits - toercommissie@transalpclub.nl

Activiteitencommissie:

Ton de Groot - activiteiten@transalpclub.nl

Communicatie:

Sandro Janke - pr@transalpclub.nl

Redactie Transalper:

Bram van Alphen - redactie@transalpclub.nl

Website:

Vacant - webmaster@transalpclub.nl

Forum:

Huib Ijssennagger - forum@transalpclub.nl
Jeroen Lobé - forum@transalpclub.nl